ندای هفتم

متفاوت فکر می کنم

ندای هفتم

متفاوت فکر می کنم

ندای هفتم
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «راهکار مقابله با فضای مجازی» ثبت شده است

با خواندن این پیام، سوالی در ذهن من ایجاد شده که:   ((منظور دادستان محترم از نظارت دقیقا چیست؟))

اگر منظور ایشان فیلترینگ و بستن دهان رسانه های موجود در فضای مجازی باشد که به نظر من طرز فکر اشتباهی دارند ایشان.

اما اگر منظور ایشان از نظارت، رصد توام به مقابله به مثل و به عبارت دیگر حضور فعال مردمی در فضای مجازی باشد، با این گفته موافقم.