ندای هفتم

متفاوت فکر می کنم

ندای هفتم

متفاوت فکر می کنم

ندای هفتم
طبقه بندی موضوعی

کانال تلگرامی من به نشانی t.me/negeen_sabz دربرگیرنده خلاصه ای از دست نوشته ها و نظراتم درباره مسائل روز جامعه هست. 

با پیوستن به این کانال، همیشه و هرجا به راحتی می تونید دست نوشته های من رو دنبال کنید.